Tracing wheel — Rissehjul

A tracing wheel, also known as a pattern wheel, pounce wheel, and dart wheel, is a tool with multiple teeth on a wheel attached to a handle. It is used to transfer markings from patterns onto fabric with or without tracing paper or carbon paper. Such markings might include pleats, darts, buttonholes or placement lines for pockets etc.

Et rissehjul er et verktøy med mange små tenner på et hjul festet til et håndtak. Det brukes til å lage markeringer fra mønster til tekstil, med eller uten å bruke kalkérpapir. Eksempel på markeringer er folder, innsnitt, knappehull, eller for å markere hvor lommer og lignende skal plasseres.